Τετάρτη 28 Νοεμβρίου 2012

Ιστορία του σχολείου μας


α) Ιστορική διαδρομή του Σχολείου – Το Σχολείο από το 1899 ως σήμερα

    Το Δημοτικό Σχολείο Γραμβούσας  ιδρύθηκε το έτος 1992 και  αντικατέστησε τα δύο παλαιότερα ολιγοθέσια δημοτικά σχολεία της τότε κοινότητας Γραμβούσας, ή επί το ορθότερον, είναι η πραγματική συνέχεια αυτών, αφού κληρονόμησε την σχολική τους περιφέρεια, το μαθητικό δυναμικό, το διδακτικό προσωπικό και το αρχείο τους.

 α) του 1/θεσιου Δημοτικού Σχολείου Κάτω Μεσογείων Γραμβούσας και

 β) του 2/θεσιου Δημοτικού Σχολείου Καμάρτσου Γραμβούσας και τα οποία είχαν την παρακάτω αξιοσημείωτη ιστορική διαδρομή.

  Το πρώτο εξ αυτών: Το Δημοτικό Σχολείο Κάτω Μεσογείων  ιδρύθηκε  επί Κρητικής Πολιτείας το έτος 1899 στον πάλαι ποτέ Δήμο Μεσογείων. Χρονολογικά οι μεταβολές που υπέστη *Ιδρύθηκε ως 2/τάξιο αριθ Διατάγμ11  αριθ ΦΕΚ 87/7-10-1899,*ως 1/ταξιο αριθ Διατάγμ78  αριθ ΦΕΚ 51/15-9-1900,    *ως  διηρημένο αριθμ Διαταγμ103 αριθΦΕΚ67/3-9-1901, * ως Β/θμιο Παρθεναγωγείο αριθμ Διατάγματος  41 αριθμΦΕΚ42/28-7-1903,   *  Προήχθη εις Α/θμιο αριθμ..Διαταγμ 26 αριθμ ΦΕΚ 16/10-3-1904, *εις  διηρημένο 2/τάξιο αριθμ Διαταγμ144 αριθμ ΦΕΚ 57/12-9-1909.* Ιδρύθηκε  αδιαίρετο μικτό αριθμ Διαταγμ102 αριθμ ΦΕΚ51/30-7-1911, *Ονομάσθηκε 2/ταξιο ΦΕΚ 29/26-8-1915 & ΦΕΚ424/14-11-1915,  * Συγχωνεύθηκε  το 2/ταξιο  αρρένων και το1/ταξιο θηλέων εις 3/τάξιο μικτό ΦΕΚ 27/3-3-1928, * ως 2/θεσιο  το1960  *και ως 1/θεσιο  το1985  * και τέλος  Συγχωνεύθηκε από 1-9-1993 με το Δημοτικό Σχολείο Γραμβούσας.

  Το δεύτερο εξ αυτών: Το Δημοτικό Σχολείο Καμάρτσου  ιδρύθηκε   το Δεκέμβριο του 1928 μετά  από διαίρεση της σχολικής περιφέρειας του Δημ Σχολ Κάτω Μεσογείων . Χρονολογικά οι μεταβολές που υπέστη * Ιδρύθηκε ως 1/τάξιο ΦΕΚ 265/15-12-1928, * Προήχθη εις 2/τάξιο ΦΕΚ53/13-3-1953, * ως 2/θέσιο  το1960 και τέλος καταργήθηκε  με την 8/13-5-1992 και ταυτόχρονα επανιδρύθηκε ως  2/θ  Δημοτικό Σχολείο Γραμβούσας  * Συγχωνεύτηκε από 1-9-1993  με  το1/θ Δημ. Σχολ. Κάτω Μεσογείων σε ένα  3/θ Δημ Σχολ.Γραμβούσας  ροήχθη σε  4/θ Δημοτ. Σχολ. Γραμβούσας από 1-9-2002.

β) Κτιριακά
    Το σχολείο σήμερα, στεγάζεται  σε δύο κτιριακά συγκροτήματα σε ενιαίο οικόπεδο
δωρεά της τοπικής  εκκλησίας, μέσα στον  οικισμό Καμάρτσο, της πρώην κοινότητας Γραμβούσας και διαθέτει εγκατάσταση κεντρικής θέρμανσης και ύδρευσης.
   Το πρώτο κτιριακό συγκρότημα  είναι πετρόκτιστο της περιόδου 1925-1928 και στην αρχή έφερε κεραμοσκεπή.  Το κτίριο αλλά και η στέγη υπέστησαν πολλές ζημιές από τους γερμανικούς βομβαρδισμούς  και μετά τον πόλεμο έγινε  γενική επισκευή  της τοιχοποιίας και αντικατάσταση της κεραμοσκεπής με τσιμεντόπλακα. Σήμερα σ’ αυτό το κτιριακό συγκρότημα στεγάζονται δύο τάξεις και το γραφείο της Διεύθυνσης.
  Το δεύτερο κτιριακό συγκρότημα είναι νεότερο, κατασκευάστηκε στις αρχές της δεκαετίας του 1960 από μπετόν και τούβλα, αρχικά για να  στεγάσει τα μαθητικά συσσίτια. Αργότερα και κατά το έτος 1992, μετατράπηκε σε αίθουσες διδασκαλίας τις οποίες χρησιμοποιεί ως σήμερα. Στον αύλειο χώρο  υπάρχουν μια  προκάτ αίθουσα, οι τουαλέτες κατασκευής της δεκαετίας του 1970, με νεότερες  επεμβάσεις ανακαίνισης της δεκαετίας του 1990, καθώς και το γήπεδο του μπάσκετ που κατασκευάστηκε και αυτό τη δεκαετία του1990.


γ) Εκπαιδευτικοί που υπηρέτησαν ως  Διευθυντές στα Σχολεία της Γραμβούσας


Δημοτικό Σχολείο Κάτω Μεσογείων 1899 - 1993
                       

1899  - 1906  Σχετάκης Α...

1906-1908    Πετράκης

1909-1923   Κουμής Γεώργιος   1922-1923 Κωνσταντουλάκη Παναγιώτα

1923-1924  Πρώιμος Π.

1924-1926  Κουμής Γεώργιος

1926-1927 Ψαχούλιας Γεώργιος

1927-1928 Πιερράκος Γ.

1928-1930 Ψαχούλιας Γεώργιος

1930-1931 Κοκκινάκη Ελένη

1931-1935 Πολυχρονίδης Γεώργιος

1935-1936 Κοκκινάκη Ελένη

1936-1937 Κωστουράκης Κων/νος

1937-1941 Καστρινάκης Ε.

1941-1942 Κοκκινάκη Ελένη

1942-1944 Κωστουράκης Κων/νος

1944-1946 Κοκκινάκη Ελένη

1946-1949 Τερεζάκης Ε.

1949-1951 Κοκκινάκη Ελένη

1951-1952 Κουφογιαννάκης Δημήτριος

1952-1965 Κουτσαυτάκης Τηλέμαχος

1965-1975 Αθανασάκη Η. Νικόλαος

 1975-1977 Κοντοπυράκη Χρυσή

1977-1979 Πιτσιγαυδάκη Αργυρώ

1979-1980 Μακράκης Στυλιανός

1980-1981 Πιτσιγαυδάκη Αργυρώ

1981-1986 Μακράκης Στυλιανός

1986-1989 Κουτσαυτάκης Εμμανουήλ

 1989-1990 Καλογεράκης Γεώργιος

1990-1991  Φουντουλάκης Ιωάννης

1991-1992  Καλογεράκης Γεώργιος

1992-1993 Τζουγανάκης Νικόλαος


   Στο Δημοτικό Σχολείων Κάτων Μεσογείων από το 1908-1912 λειτούργησε συγχρόνως και Σχολή Θηλέων με Διευθύντριες τις:

1908-1909  Ξυπολιτάκη Γαρυφαλιά

1909-1911  Τζωρτζάκη Μαρία

1911-1912 Σρυγάκη Μαρία   Δημοτικό Σχολείο Καμάρτσου 1928 - 1992

1928 -1929  Πόλυχρονίδης  Γεώργιος

1929 -1934 Πανεθυμιτάκη Πολυξένη.

1934 -1940  Μαργαριτάκη  Αργυρώ.

1940*  1941* Κοκκινάκη      Ελένη

1941 - 1965  Κουτσαυτάκης Ιωάννης

1965-  1972 Κουτσαυτάκης Τηλέμαχος

1972 - 1973  Τσαγκαράκη ΄Αννα

1973 – 1975  Χειλαδάκη Ελευθερία

1975 - 1976  Πιτσιγαυδάκη Αργυρώ

1976 - 1977  Δαράκης Εμμανουήλ

1977 - 1978  Κοκκινάκης Χαράλαμπος

1978 – 1981   Χειλαδάκη Ελευθερία

1981 - 1982  Τουλουπάκη Μαρία

1982 - 1985  Χορευτάκης Ευτύχιος

1985 - 1988 Τουλουπάκη Μαρία

1988 - 1989  Καστανοπουλάκη Χρυσή

1989 - 1990  Κοκκινάκης Γεώργιος

1990 - 1991  Λουπασάκης Ιωάννης

1991 - 1992  Κοκκινάκης Γεώργιος


     Δημοτικό Σχολείο Γραμβούσας 1992 - 2012

1992 - 2000  Κοκκινάκης  Γεώργιος

2000 - 2002  Κουτσαυτάκης Εμμανουήλ

2002 - 2007  Μαρκάκης  Δημήτριος

2007 - 2011  Φουντουλάκης Ιωάννης

2011 -         Μαζοκοπάκη Μαρία

   Ευχαριστούμε θερμά το συνταξιούχο συνάδελφο Κοκκινάκη Γεώργιο για την πολύτιμη βοήθειά του στην καταγραφή των ιστορικών στοιχείων του σχολείου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου